សម្លេង​នៃ​រូបភាព​

បណ្តាញស្រ្តីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង

បណ្តាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង (Young Women Leadership’s Network-YWLN)ចងក្រង ដោយអង្គការ UNWOMEN ប្រចាំកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ២០១១។ បណ្តាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង (YWLN) ជាបណ្តាញស្ម័គ្រចិត្តឯករាជ្យមួយ ដែលបានអនុវត្តសកម្មភាពដើម្បីស្រ្តី និងសង្គមចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៣ ហើយនេះជាការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយដែលក្រុមស្រ្តីវ័យក្មេងធ្វើនៅពេលទំនេរពីម៉ោងសិក្សា និងការងារស្នូលរបស់ពួកគាត់។

ការប្រកួតរូបថតក្រោមប្រធានបទ «សម្លេងនៃរូបថត» គឺជាសកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពចម្បងទាំងបីមានដូចជាសម្លេងនៃរូបថត វេទិការសម្តែង និងមូលនិធិខ្នាតតូចរបស់បណ្តាញស្រ្តីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងដែលកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ   ហើយក៏ជាឆ្នាំទី២ដែលបណ្តាញស្រ្តីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង បានទទួលការឧបត្ថម្ភថវិកាពីអង្គការ FRIDA –Young Feminist Fund។

គោលបំណង៖

  • ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីផលប្រយោជន៍នៃការចូលរួមរបស់ស្រ្តីដើម្បីធ្វើឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សុខភាព និងបរិស្ថាន។
  • បង្កើតឱកាសដល់យុវជន ជាពិសេសស្ត្រីវ័យក្មេង ចូលរួមបង្ហាញអំពីសារសំខាន់របស់ស្រ្តីក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សុខភាព និងបរិស្ថាន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួម៖

  • យុវជនមានអាយុចាប់ពី១៥ ដល់ ២៥ ឆ្នាំ
  • រូបថតឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសកម្មភាពរបស់ស្ត្រីដែលទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ច សុខភាព និងបរិស្ថាន
  • រូបថតមានទំហំ៥Mb ជារូបភាពដើមដែលថតចេញពីទូរស័ព្ទដៃ និងកាមេរ៉ាគ្រប់ប្រភេទ
  • សូមផ្ញើរូបថតរបស់អ្នកដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវការពន្យល់ខ្លឹមសារនៃរូបរបស់អ្នក ប្រហែលមួយទំព័រ ឬកន្លះទំព័រ

អ្នកឈ្នះរង្វាន់នឹងទទួលបាន៖

  • រង្វាន់លេខ១៖ ទទួលបានទឹកប្រាក់ ៨០០,០០០រៀល
  • រង្វាន់លេខ២៖ ទទួលបានទឹកប្រាក់ ៦០០,០០០រៀល
  • រង្វាន់លេខ៣៖ ទទួលបានទឹកប្រាក់ ៤០០,០០០រៀល

ការប្រកួតនេះនឹងចាប់ផ្តើទទួលរូបថតចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី១៣ សីហា ឆ្នាំ២០១៦។

poster campaign 3

Young Women Leadership Network

Young Women Leadership Network (YWLN) formed by UNWOMEN since 2011. YWLN is a volunteer group of young women who contributes their spare times after studying or core work.
This photo contest is known as “Photo’s voice” which is the one of the main activities of three main activities, such as the photo‘s voice contest, forum theatre and small grant project. YWLN are being implemented in 2016, and it is the second year that YWLN received this financial s and support from FRIDA, Young Feminist Fund.

Objective:
• To reflect on the important work of women’s participation to make an improvement in the economic, health and environment.
• To create the opportunities for youth, especially young women to show the importance of women participating in economic, health and environment in Cambodia.

Conditions of participation:
• Young people aged  from 15 to 25 years
• Photos reflecting women’s activities related to economic, environment and health
• Photo size must be 5MB original image can be captured by phones and all kinds of camera
• Please send your photo with a summary of your picture up to a page or a half a page

Winners will receive:
1st prize: 800,000 Riel
2nd prize: 600,000 Riel
3rd prize: 400,000 Riel
This contest will begin receiving photos from 24 July to 13 August 2016.

Phnom Penh Post in Khmer Language: http://www.postkhmer.com/photo’svoice

សូមទាញយកទម្រង់នៃការពិព័ណ៌នានៅទីនេះ៖ Photos-voice-form

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s